انواع توپولوژی شبکه

انواع توپولوژی شبکه

توپولوژی شبکه توصیف شماتیک  از ترتیب شبکه ، اتصال گره های مختلف ( فرستنده و گیرنده) از طریق خطوط اتصال است.

Common-network-topologies

توپولوژی اتوبوسی

توپولوژی اتوبوسی یک نوع از شبکه است که در آن هر کامپیوتر و دستگاه  شبکه از طریق یک کابل متصل شده اند.

BUS Topology

ویژگی های توپولوژی اتوبوسی

 • داده ها تنها در یک جهت انتقال داده می شوند.
 • هر دستگاه به یک کابل واحد متصل است.

 

مزایای توپولوژی اتوبوسی

 • مقرون به صرفه است.
 • کابل مورد نیاز نسبت به توپولوژی های دیگر شبکه کمترین است.
 • در شبکه های کوچک مورد استفاده است.
 • به راحتی درک می شود.
 • گسترش اتصال دو کابل با هم به آسانی انجام می گیرد.

 

معایب توپولوژی اتوبوسی

1-کابلهای دچار مشکل بشوند همه شبکه دچار مشکل می شود.

2-اگر ترافیک سنگین باشد یا گره ها زیاد باشند عملکرد شبکه افت خواهد کرد.

3-برای طول کابل ها محدودیت وجود دارد.

 • از توپولوژی حلقه ای کند تر است.

توپولوژی حلقه ای

به این خاطر توپولوژی حلقه ای نامیده می شود که کامپیوتر ها به شکل یک حلقه به هم متصل شده اند، به طوریکه آخرین کامپیوتر به اولین کامپیوتر متصل شده است. دقیقا دو همسایه برای هر دستگاه.

Ring topology

ویژگی های توپولوژی حلقه ای

 • تعدادی از تکرار ها استفاده می شود و انتقال یک سویه است.
 • داده ها انتقال داده شده در شیوه های پی در پی که بصورت بیت بیت است.

 

مزایای توپولوژی حلقه ای

 • انتقال داده تحت تاثیر ترافیک سنگین یا گره های زاید اضافه شده قرار نمی گیرد، برای اینکه تنها گره هایی که رمز داشتن می توانندداده را انتقال دهند.
 • نصب و گسترش آن آسان است.

 

معایب توپولوژی حلقه ای

 • عیب یابی در توپولوژی حلقه ای مشکل است.
 • اضافه یا حذف کردن کامپیوترها در فعالیت شبکه اختلال ایجاد می کند.
 • خرابی در یک کامپیوتر باعث اختلال در کل شبکه می شود.

 

توپولوژی ستاره

در این نوع توپولوژی همه کامپیوترها به یک مرکز واحد از طریق کابل متصل می شوندو این مرکز در قسمت میانی گره است و تمام گره های دیگر به این گره میانی متصل اند .

STAR Topology

ویژگی های توپولوژی ستاره

 • هر گره یک اتصال اختصاصی با مرکز دارد.
 • به عنوان یک تکرار کننده برای جریان داده ها عمل می کند.
 • میتواند بوسیله دو جفت پیچیده استفاده شود، فیبر نوری یا کابل کواکسیال

 

مزایای توپولوژی ستاره ای

 • عملکرد سریع با گره های کم و ترافیک پایین شبکه
 • مرکز می تواند به آسانی ارتقا یابد.
 • به آسانی عیب یابی کی شود.

 

معایب توپولوژی ستاره

 • هزینه های اتصال بالا است.
 • گران قیمت برای استفاده
 • اگر مرکز دچار مشکلی شود همه ی کامپیوتر ها متوقف می شوند برای اینکه همه ی گره ها به مرکز وابستگی دارند.
 • عملکرد برا اساس مرکز است که این به ظرفیت مرکز بستگی دارد.

 

توپولوژی در هم

یک اتصال نقطه به نقطه  به گره یا دستگاههای دیگر است . ترافیم تنها بین دو دستگاه یا گره که به هم متصل هستند جا بجا می شود. توپولوژی در هم کانال های فیزیکی n(n)/2 تا به دستگاه های hn لینک شود .

 

انواع توپولوژی مش

MESH Topology

 • توپولوژی درهم جزیی: در این توپولوژی برخی از سیستم ها به روش یکسان به عنوان توپولوژی درهم متصل می شوند اما برخی دستگاهها تنها به دو یا سه دستگاه متصل می شوند.
 • توپولوژی مشکلی : هر کدام و همه گره ها یا دستگاه ها به یکدیگر متصل شده است .

 

ویژگی های توپولوژی مش

 • اتصال کامل
 • قوی
 • عدم تغییر

مزایای توپولوژی مش

 • هر اتصال می تواند بار داده خود را جابجا کند.
 • قوی است.
 • خطا به راحتی تشخیص داده می شود.
 • امنیت و حریم خصوصی را فراهم می کند.

معایب توپولوژی مش

 • نصب و پیکر بندی مشکل است.
 • هزینه های کابل کشی زیاد است.
 • سیم کشی فله مورد نیاز است.

 

توپولوژی درختی

یک کامپیوتر ریشه است و همه ی کامپیوترهای دیگر به شکل سلسه مراتب به هم متصل هستند. و توپولژی سلسله مراتبی نیز نامیده می شود و حداقل دارای سه سطح است .

Tree Topology

ویژگی های توپولوژی درختی

 • برای وقتی که ایستگاههای کار در گر.ه ها واقع شوند ایده آل است.
 • در شبکه های گسترده بکار برده می شود.

 

 

مزایای توپولوژی درختی

 • گسترش توپولوژی های اتوبوسی و ستاره.
 • گسترش گره ها (کامپیوترها) ممکن و آسان است.
 • مدیریت و نگهداری اسان است.
 • کشف خطا ها اسان است.

 

معایب توپولوژی درختی

 • کابل کشی زیاد
 • پر هزینه
 • اگر کامپیوترهای جدید اضافه شود نگهداری سخت خواهد شد.
 • خطاهای مرکز ، خطاهای شبکه

 

توپولوژی هیبرید

دو نوع متفاوت از توپولوژی ها که ترکیبی از دو یا بیشتر از توپولوژی ها است . برای مثال اگر در اداره در یک بخش توپولوژی حلقه ای استفاده شده است و در بخش دیگر توپولوژی ستاره استفاده شده است، اتصال این توپولوژی ها  به توپولوژی هیبرید منجر خواهد شد .

HYBRID Topology

ویژگی های توپولوژی هیبرید

 • ترکیبی از توپولوژی ها است.
 • مزایای و معایب توپولوژی ها شامل شده را می گیرد.

 

 

مزایای توپولوژی هیبرید

 • قابل اعتماد زمانیکه ایرادی کشف شود و عیب یابی آسان است .
 • قابل اجرا
 • مقیاس پذیر و اندازه به آسانی تغییر می کند.
 • قابل تغییر

 

معایب توپولوژی هیبرید

 • طراحی پیچیده
 • پر هزینه

 

www.studytonight.com/computer-networks/network-topology-types