خرید سرور کریو

dsote aziz alan chand roze to yahoo sohbat kardim ama dige online nashodid dar morede vps cisco sohbat kardim ye vps cisco baram ok konid faghat age location haton por bod az usa aslan nadid behem faghat oropa hata age por bod hazinaro back konid ya cancel konid faghat oropa bashe ovh behtare age bashe
config konid cisco ro baram va radius ham khodeton ok konid va be in ip radius konid
secret ham harchi gozashtid begid
bad az takmile config kamel lotfan passe root ham baram befrestid
ye confige ali va akharin veirson osserverv bashe va ham inke mikha dige moshariton besham va vps haye ziadi begiram dige khodeton midonid har kar kardid bara khodeton kardid man vps ziad migiram khodam deidcated daram serveram pore sarf nemikone server bekharam bara hamin har moshtari miad az shoma migiram gheymateton monasebe va midam msohtari dar zemn ram ro to vmwar esxi limit nakonid chon midonid jaleb nemishe va hamintor mhz cpu ham ziad kam nakonid hade aghal ro 1000 bashe agaram bishtar ke che behtar mikham keyfiat khob bashe
lotfan dar asrae vaght baram in servero config konid mamnon misham chon chand roze mikhastam begiram va dar nahayat gereftam
ba tashakor